Wynajem

Posiadamy do wynajęcia lokal o powierzchni 38 m2.

Lokal znajduje się w murowanym parterowym budynku, który wyposażony jest w instalację: elektryczną z zamontowanym podlicznikiem i instalację
wodno–kanalizacyjną, w lokalu znajduje się umywalka i toaleta.

Proponujemy czynsz wysokości 15 zł/m. kw. netto miesięcznie.

Oprócz miesięcznego czynszu najmu, obciążenia Najemcy obejmować będą miesięczne opłaty eksploatacyjne za świadczenia dodatkowe obejmujące: opłata za wodę i odprowadzenie ścieków, energię elektryczną, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości itp., które obliczane będą proporcjonalnie do wynajętej powierzchni stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu.