Najem

Arelan Spółka Akcyjna w Łodzi ul. Rzgowska 17 a, informuje, że posiada do wynajęcia wolne powierzchnie: magazynowe, produkcyjne, biurowe.

Spółka zlokalizowana jest w Centrum Łodzi i graniczy bezpośrednio od strony wschodniej i południowej z terenami o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej zaś od zachodniej z parkiem miejskim im. Legionów, 
w sąsiedztwie z Placem Niepodległości.

Wśród wymienionych do wynajęcia powierzchni, obecnie znajdują się  do wynajęcia pomieszczenia o powierzchni odpowiednio 80 m2 oraz 45 m2 z przeznaczeniem na działalność produkcyjno-usługową bądź magazynową.

Lokale znajduje się w murowanym parterowym budynku, który wyposażony jest w instalację: elektryczną z zamontowanym podlicznikiem i wodno – kanalizacyjną, na  wyposażeniu znajduje się umywalka i toaleta.  Dodatkowo pomieszczenie o powietrzni 45 m2 może być umeblowane.

Miesięczny czynsz za ww. powierzchnię wynosi 16 zł. netto.

Oprócz miesięcznego czynszu najmu, obciążenia Najemcy obejmować będą miesięczne opłaty eksploatacyjne za świadczenia dodatkowe obejmujące: , zimną wodę i kanalizację – rozliczana jako woda socjalna, energię elektryczną, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości itp., które obliczane będą proporcjonalnie do wynajętej powierzchni stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu.