Regulamin przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń wlokienniczych_final2