OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU PISEMNEGO

 NA SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ WŁÓKIENNICZYCH

Arelan SA z siedzibą w Łodzi, (93-008 Łódź) ul. Rzgowska 17A jako prowadzący ogłasza przetarg pisemny (dalej: Przetarg) na sprzedaż maszyn i urządzeń włókienniczych niniejszym informuje o rozstrzygnięciu przetargu.

Wyniki przetargu:

1.Przyjęcie w całości oferty na zakup 12 maszyn złożonej przez Zhangjiagang Technoo Textil Machinery Co Ltd Chiny wymienionych poniżej:

Niedoprzędzarka Schlumberger 1 FM 8N nr inw. 551-1000

Niedoprzędzarka Schlumberger 2 FMV32 nr inw. 551-961

Rozciągarka NSC Schlumberger GC12 nr inw. 551-924

Rozciągarka NSC Schlumberger GC 12 nr inw, 551-925

Rozciągarka NSC Schlumberger GC 12 nr inw. 551-926

Rozciągarka NSC Schlumberger GC 12 nr inw. 551-933

Rozciągarka NSC Schlumberger GC 13 nr inw.551-962

Rozciągarka NSC Schlumberger GC 13nr inw. 551-963

Rozciągarka NSC Schlumberger GC 13 nr inw. 551-964

Rozciągarka Sant Andrea Novara nr inw.551-940

Rozciągarka Sant Andrea Novara nr inw.551-939

Rozciągarka Sant Andrea Novara nr inw.551-906

2.Przyjęcie oferty na zakup 2 maszyn złożonej przez MC Textil Sp. z o. o. wymienionych poniżej:

Przędzarka NSC, tyo CF-28 nr inw. 551-1022

Uiglarka do grzebieni Dreis Verk

3. Przyjęcie oferty na zakup 1 maszyny złożonej przez KARFAX Krystian Szarnik: Kłębczarka Croon-Lucke, nr inw 559-1016

4. Przyjęcie oferty na zakup Parownik (Fibre Settor) Obem nr inw. 556-676 złożonej przez PPHU Wall Waldemar Frukacz Kamienica Polska.

5. Odrzucenie oferty na zakup rozciągarka Sant Andrea Novara nr inw. 551-939 oraz rozciągarki GC 12 nr inw. 551-926 nr złożonej przez PPHU Wall Waldemar Frukacz Kamienica Polska.

6. Odrzucenie oferty na zakup niedoprzędzarki FMV32 nr inw. 551-961 złożonej przez EKOTEX TRADING – Z. Górecki.