Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399  § 1 Kodeksu […]

Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu. § 1 DEFINICJE Serwis – serwis internetowy działający pod adresem www.arelan.pl Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, […]