Porządek obrad WZ

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr KRS 0000133116, działając na podstawie art. […]