Walne zgromadzenie

Zarząd Spółki „ARELAN” SA. z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 17a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy w dniu 2.10.2002r. pod nr 0000133116, działając na podstawie art. 399  § 1 Kodeksu […]