Regulamin przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń w?okienniczych_final