Załacznik-do-ogłoszenia-o-przetargu-na-maszyny-i-urz-adzenia-wokiennicze